Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0702 P1.c. Kielioppi, fonetiikka ja ääntämisharjoitukset, P 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee nominien ja verbien taivutuksen sekä verbiopin ja syntaksin perusteet. Hän tuntee venäjän fonetiikan perusteet ja on tietoinen niiden suhteesta omaan ääntämykseensä.

Sisältö

Luentoja fonetiikasta ja kieliopista sekä ääntämis- ja kielioppiharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 28 t 0 t

1) luento- ja harjoituskurssi
TAI
2) kielioppikoe ja ääntämistesti sekä kirjatentti

Opetuskieli

suomi, venäjä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

kirjallinen tentti sekä ääntämistesti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

De Silva, Viola et al. Uusi venäjän ääntämisopas. Finnlectura, 2010.

Mustajoki, Alestalo-Shepelenko : Taipuisa venäjä. WSOY 2001 TAI Alestalo, Mustajoki, Viimaranta: Luggage. Basic Russian Grammar with exercises. Zlatoust 2013.

SEKÄ

Odincova: Russkaja grammatika v uprazhnenijah. Русский язык: Курсы, 2008 (tai uudempi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
I KIELITAITO (Venäjän kieli)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos