Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VEKI0925 A8. Venäläinen kulttuuri II, V 5 op
Vastuutaho
Venäjän kieli
Vastuuhenkilö
lehtori NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemiansa kulttuurisia ja/tai yhteiskunnallisia ilmiöitä syvällisesti ja osaa käsitellä niitä omasta näkökulmastaan osana venäläistä kulttuuria/yhteiskuntaa.

Sisältö

Opiskelijan valinnan mukaan.

Toteutustavat

Ohjeet lukupäiväkirjan kirjoittamiseen oppiaineen intranet-sivuilla.

Opetuskieli

venäjä, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1) luentokurssi ja lopputentti
TAI
2) opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittavaan kirjallisuuteen perustuva essee, lukupäiväkirja tai kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Opintojakson voi suorittaa myös Tverin kieliharjoittelussa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esimerkki kirjallisuuspaketeista: 1800-luvun klassikot: Gogol: Mjorvye duši, Revizor: Gontšarov: Oblomov; Puškin: Mednyj vsadnik; Turgenev: Ottsy i deti; Tšehov: Višnjovyj sad. Jaksoon voi valita kirjallisuuspaketteja myös kohdasta syventävien opintojen valinnaisista jaksoista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos