Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0950 S3.3 Roomalaista komediaa 2 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Kyky ymmärtää, kääntää ja analysoida kielellisesti ja mitallisesti arkaaisen latinan ja puhekielen kannalta klassisen latinan normista poikkeavaa tekstiä. Kyky kertoa jäsennellysti näytelmäkirjailijasta ja näytelmästä, sen sisällöstä ja kirjallisuudenlajista sekä kyky sijoittaa näytelmä kulttuuriseen kontekstiinsa.

Sisältö

Roomalainen komedian kieli, kirjallisuudenlaji ja kulttuurintuntemus.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Plautus, sopiva kokonaisuus yhdestä komediasta ja soveltuva kommentaari.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos