Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUMA0003 1.b. Käytännön kielitaidon pienryhmätyöskentely 4 op
Vastuutaho
Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.
Vastuuhenkilö
Opiskelijatuutorit, vastuuopettajana lehtori Kirsti Siitonen

Osaamistavoitteet

Suomen kielen käytännön kielitaidon parantaminen yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan

Sisältö

Kielellisten valmiuksien kartoittaminen, parantamista vaativien kielitaidon osa-alueiden kehittäminen harjoitusten avulla

Toteutustavat

Pienryhmä- tai yksilöohjauskokoontumiset opiskelijatuutorin johdolla

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustehtävät, ohjaukseen osallistuminen sovitulla tavalla

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Pienryhmätyöskentelyä ohjaavat opiskelijatuutorit, ja ryhmään voi ilmoittautua lehtorin välityksellä. Tarjonta vaihtelee lukukausittain. Jos pienryhmiä ei ole tarjolla, opintojakson voi korvata suorittamalla valinnaisia opintojaksoja Suomen kieli ja kulttuuri ulkomaalaisille -ohjelmasta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
1. Suomen kielen käytännön taito (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos