Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1300 P1.a Viron kieli 1, P 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Lehtori Eve Mikone
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Viron peruskieliopin ja yleiskielen sanaston hallinta, vironkielisten tekstien lukeminen ja suullinen kääntäminen, yleisluonteisten vironkielisten tekstien tuottaminen.

Sisältö

Viron peruskielioppi: yksinkertaiset morfologiset rakenteet ja ilmiöt (sijajärjestelmä, astevaihtelu, verbien taivuttaminen); keskeinen sanasto ja yleiset syntaktiset rakenteet; vironkielisten tekstien lukeminen ja suullinen kääntäminen, viron perussanajärjestyksen, yleisimpien rakenteiden ja peruskieliopin hallinta; yleisluonteisten vironkielisten tekstien tuottaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

viro

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • viroksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • viroksi
Kirjallinen tentti
  • viroksi

Viisi harjoitustyötä Moodle-oppimisympäristössä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit ilmoitetaan opetuksen alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P1 Kielentuntemus 1 (Viron kieli ja kulttuuri)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos