Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VIKI1301 P1.b Viron kieli 2, P 5 op
Vastuutaho
Viron kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
Leht. Eve Mikone, prof. Tuomas Huumo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Syventää viron kieliopin hallintaa, rikastuttaa sanavarastoa ja vahvistaa perussyntaksin hallintaa; kerrata viron kielen opintojen tueksi keskeiset suomen kieliopin käsitteet (muut kuin kieliaineiden opiskelijat) TAI tutustua viron kielen tutkimuksen historiaan (kieliaineiden opiskelijat).

Sisältö

Vaativammat morfologiset rakenteet ja ilmiöt, morfologinen variaatio; syntaktiset rakenteet; kirjoitus-, luku- ja käännösharjoitukset.
Keskeisset suomen kielen fonologian, morfologian ja syntaksin kuvaamisen käsitteet (muut kuin kieliaineiden opiskelijat).
TAI
Viron kielen tutkimuksen historia, kielioppien historia sekä 1800- ja 1900-luvun merkittävät kielentutkijat ja uudistajat (kieliaineiden opiskelijat).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • viroksi
Kirjallinen tentti
  • viroksi
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:
1) Muut kuin kieliaineiden opiskelijat: Leino, Pirkko, Suomen kielioppi. Sivut 23-148 (prof. Tuomas Huumo)
2) Kieliaineiden opiskelijat: Kasik, Reet, Johdatus viron kielen tutkimukseen. 1999. Sivut 5 - 140 (leht. Eve Mikone)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P1 Kielentuntemus 1 (Viron kieli ja kulttuuri)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos