Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UNKI1473 Unkarin kielioppi 5 op
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
lehtori Judit Varga
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Unkarin morfologisen ja syntaktisen rakenteen tunteminen.

Sisältö

Unkarin sanaluokat, nomini- ja verbityypit, morfotaksi, nominien ja verbien taivutus. Nykyunkarin syntaksin pääpiirteet, lausetyypit, sijojen erilaiset syntaktiset funktiot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t
Harjoitukset

Opetuskieli

unkari

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Suorituskieli pääsääntöisesti unkari.
Suoritusvaihtoehto 1: 36 t. luentoa + kirjallisuus
Suoritusvaihtoehto 2: Kirjatentti, jonka aiheena on unkarin morfologia ja syntaksi:
Suoritusvaihtoehto 3 (vaihto-opiskelijoille): englanninkielinen kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Unkarin kielen ja kulttuurin 2. tai 3. opiskeluvuosi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
A2. Kielitieto (Unkarin kieli ja kulttuuri)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos