Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
UNKI1468 Unkarin kielen käytön harjoituksia 5 ECTS
Vastuutaho
Unkarin kieli ja kulttuuri
Vastuuhenkilö
lehtori Judit Varga
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Taito keskustella vapaasti unkariksi yleisluonteisista aiheista. Kyky kääntää mm. dialogeja sekä yleisluonteisia tekstejä suomesta unkariin ja unkarista suomeen; kyky hahmottaa unkarin kielen tekstuaalisia ja kieliopillisia kytkentöjä.

Sisältö

Unkarin perus- ja jatkokursseilla omaksutun sanaston aktivointi ja laajentaminen; unkarinkielisen puheen ymmärtämisen ja itsenäisen tuottamisen kehittäminen. Unkarin rakenteiden hallinnan vahvistaminen; erityyppisten tekstien kääntäminen unkarista suomeen ja suomesta unkariin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Opetus yhteensä 52 h

Opetuskieli

suomi, unkari

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen harjoituksiin ja jatkuva arviointi. Kirjalliset käännöstehtävät.
Suorituskielet: unkari ja suomi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

School of Languages and Translation Studies
School of Languages and Translation Studies
P1. Kielitaito (Hungarian Language and Culture)
School of Languages and Translation Studies
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
School of Languages and Translation Studies
English
Spanish
Phonetics
Italian
Classical Archaeology
Classics
Greek Philology
Translation Studies
Latin Philology
Scandinavian Languages
French
Romanian Language and Culture
German
Finnish and Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Lang./Finno-Ugric Lang.
MDP in Finnish and Other Finno-Ugric Languages
Finnish and Finno-Ugric Languages/Finnish Language
Finnish Language and Culture
Hungarian Language and Culture
Estonian Language and Culture
Russian Studies