Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1181 Lauseoppi 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Lehtori Päivi Laine
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää syntaktisen kuvauksen periaatteita ja kykenee analysoimaan suomen lauserakenteita. Opiskelijalla on valmiudet opettaa ja tutkia lauseoppia.

Sisältö

Syntaksin kuvaamisen periaatteet ja keskeiset käsitteet; nykysuomen syntaksin pääpiirteet: lausekkeitten kieliopilliset funktiot, syntaktiset riippuvuussuhteet; lausemaisuus, lausetyypit ja lauseiden yhdistäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 34 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Erikseen on huomattava, että saadakseen perusopinnoista arvolauseen hyvät tiedot (tai erinomaiset tiedot) opiskelijan on saatava lauseopista vähintään arvosana 3/5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos