Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKU0005 Sanasto 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.
Vastuuhenkilö
Lehtori Päivi Laine
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
P2 SUOM1413 Äänne- ja muotorakenne

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee suomen sanaston rakenteen ja sananmuodostuksen pääperiaatteet, osaa analysoida kompleksista sanastoa ja ymmärtää morfologista analyysia aiempaa syvemmin sekä hallitsee suomalaiseen nimistöön ja nimistöntutkimukseen liittyvät perusasiat. Opiskelija hallitsee etymologisen tutkimuksen lähtökohdat, ymmärtää sanaston historiaan vaikuttavien muutosmekanismien (mm. merkitystenmuutosten tyypit ja sanaston lainautumiseen vaikuttavat tekijät) ja sanaston kuvaamisen ja luokittelun periaatteet sekä tuntee suomen sanaston etymologiset kerrostumat ja lainasanakerrostumat.

Sisältö

Sananmuodostuksen asema kieliopissa, sananmuodostuksen kuvaaminen, suomen sananmuodostuskeinot, erityisesti johtaminen ja yhdistäminen; nimet sanastontutkimuksen erityisalana; etymologisen tutkimuksen perusteet, etymologian peruskriteerit, suomen kielen omaperäisen sanaston tärkeimmät historialliset kerrostumat sekä lainasanakerrostumat ja näiden ikäsuhteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Kurssi on mahdollista suorittaa myös kirjatenttinä opettajan ohjeen mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos