Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKU0004 Tekstityön kurssi 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Paula Sjöblom
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
On suositeltavaa, että kieliopintojen Kirjallisen asiaviestinnän kurssi on suoritettu tai suoritetaan samaan aikaan.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kielen- ja tekstinhuollon periaatteet sekä kykenee korjaamaan asiatekstejä ja antamaan niistä perusteltua palautetta. Hänellä on valmiudet opettaa työelämän tekstitaitoja, ja hän on oppinut projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaitoja.

Sisältö

Kielenhuollon periaatteet, sopimuksenvaraiset normit ja normien kehitys, tekstin rakenteen perusteet, eri elämänalueiden asiatyyliset tekstilajit ja normien soveltaminen niihin, palautteen antaminen, tekstinhuollon tekniset työkalut, kielenoppaiden käyttö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 26 t 0 t

Mahdollisuuksien mukaan ulkopuoliselle yhteistyökumppanille tehtävä harjoitustehtävä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2007 tai uudempi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS-UGRILAINEN KIELENTUTKIMUS, PERUSOPINNOT (Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutk.)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos