Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1474 Fennougristiikan tutkimushistoriaa ja -näkymiä 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee fennougristiikan historian pääpiirteet 1500-luvulta nykypäivään ja on perehtynyt suomalais-ugrilaisten vähemmistökielten asemaan ja ongelmiin.

Sisältö

Fennougristiikan synty ja kehitys nykypäivään saakka; suomalais-ugrilaiset kielet vähemmistökielinä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Johdantoluennot III periodissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Mikko Korhonen: Finno-Ugrian language studies; Labádi, Unkarin fennougristiikan historia s. 5-67,
Kenttäretkistä tutkimustiedoksi (s. 17–151, 213–240)
Ethnic and linguistic context of identity: Finno-Ugric minorities (s. 13–78)
Murros. Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa (s. 11–126)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos