Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1264 Historiallis-vertailevan kielentutkimuksen metodiikkaa 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tentin/kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee komparatiivisen metodin sekä teoreettisesti että esimerkkien valossa; hän tuntee tärkeimmät äänne-, muoto- ja lausetason muutoksia koskevat säännönmukaisuudet ja ymmärtää historiallis-vertailevan tutkimuksen tuottamaa tietoa uralilaisten kielten kehityksestä.

Sisältö

Kootaan tarjonnan mukaan alan kursseista tai professorin kanssa sovittavasta kirjallisuudesta.

Toteutustavat

Luennot tai itsenäinen kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät
6. vuoden syksy
6. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovittava professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos