Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1334 Harjoittelu tai projektityöskentely 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Dosentti Jorma Luutonen, professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy käytännössä johonkin fennougristiikan alaan kuuluvaan tutkimus- tai opetustyöhön tai kirjalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Ohjattu ja valvottu itsenäinen työsuoritus valitulta alalta ja sitä analysoiva raportti.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Esseetyyppinen työraportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
5. Valinnaisia opintojaksoja (Suomen ja sen sukukielten maisteriohj.)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos