Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUGR1244 Sivuaineen tutkielma 20 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.
Vastuuhenkilö
Professori Sirkka Saarinen
Edeltävät opinnot
Aineopinnot, osia syventävistä opinnoista

Osaamistavoitteet

Harjaantuminen kielitieteellisen tutkimuksen laatimisen konventioihin ja kyky itsenäiseen tiedonhakuun, aiemman tiedon erittelyyn ja kriittiseen arvioimiseen sekä itsenäiseen uuden tiedon tuottamiseen; jakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti asettaa tieteellisesti merkitseviä tutkimusongelmia, ratkaista ne tieteellisen kritiikin kestävällä tavalla ja esittää työnsä tulokset julkaisukelpoisessa muodossa

Sisältö

Jakso koostuu yhden laajan tai useamman suppeamman tieteellisen esseetyyppisen tutkielman laadinnasta. Suppeammista esseistä ainakin osa voi olla luonteeltaan tieteellisiä, pohtivia kirja-arvosteluja. Esseiden laajuus on yhteensä vähintään 50 sivua. Tutkielman kirjoittamiseen kuuluu tiedonhakua, silmäilytyyppistä kirjastotyöskentelyä ja kirjallisuuden perehtyvää lukemista, tutkielman suunnittelua ja arviointia, ajattelua ja asiakokonaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden hahmottamista, aineiston hankintaa ja käsittelyä, aineiston ja tulosten järjestelyä, päätelmien tekemistä, tieteellistä kirjoittamista, työn teknistä hiomista sekä ohjaus- ja palautekeskusteluja.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

opinnäytetyö, 40–50 s.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Työn ohjaajan arviointi asteikolla 0 - 5, kirjallinen lausunto annetaan pyydettäessä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMALAIS-UGRILAISEN KIELENTUTKIMUKSEN SYVENTÄVÄT OPINNOT (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suom.ugr.)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos