Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1313 A1 Puhuttu kieli, P 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen, lehtori Tommi Kurki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomen murrealueet ja hallitsee eri murrealueiden keskeisimmät edustustavat; tuntee murrealueiden ja piirteiden syntyhistorian ja nykymurteille ominaiset keskeisimmät kehityslinjat; ymmärtää sosiaalisen ja tilanteisen vaihtelun syyt; ymmärtää alueellisen, sosiaalisen ja tilanteisen vaihtelun keskinäisen suhteen; käsittää niin äidinkielisten kuin ei-äidinkielistenkin suomenpuhujien taustojen yhteyden variaatioon; ymmärtää vaihtelun ja kielen muuttumisen keskinäisen suhteen. Käytännön harjoitukset kuullun ymmärtämiseen, yksityiseen keskusteluun ja julkiseen esiintymiseen antavat tärkeitä valmiuksia suomalaiseen arkeen ja työelämään.

Sisältö

Vaihtelun tutkimuksen peruskäsitteet; kehitys kantamurteista suomen murteisiin; murrealueiden muotoutuminen ja sen syyt; alueellinen vaihtelu ennen ja nyt; sosiaalisen ja tilanteisen vaihtelun ilmeneminen ja niiden kytkeytyminen alueelliseen vaihteluun; vaihtelun ja kielenmuutoksen suhde; vaihtelun esiintyminen suomea äidinkielenään puhuvien ja S2-puhujien kielenkäyhtössä. Oman suullisen ilmaisutaidon ja viestintätaitojen kehittäminen erilaisten harjoitusten avulla, puheiden ja esitelmien pitäminen, opetustilanteen analysoitni, väitteleminen ja kaunokirjallisten tekstien esittäminen. Harjoitellaan myös puheen litterointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Harjoitukset 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos