Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1248 A3 Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia tieteellisen kirjoittamisen konventiot, joiden taitaminen on yliopistossa opiskelun edellytys. Suuri osa Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoista opiskelee muita aineita yliopistossa. Näiden opintojen tukena tieteellisen kirjoittamisen hallinta on erittäin tärkeää.

Sisältö

Tieteellisen tekstin analysoiminen ja laatiminen sekä lähdeharjoitusten tekeminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Lisätietoja

Periodissa III 8 tuntia yhdessä suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos