Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1314 A4 Kielioppi III 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen, professori Tuomas Huumo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X

Osaamistavoitteet

Syvempi kielitieteellinen asiantuntemus mahdollistaa myös muut kielitieteen opinnot, esimerkiksi pääsyn alan maisteriohjelmiin. Opiskelija tuntee semantiikan peruskäsitteet ja tutkimuksessa käytetyn metodologian. Hän osaa soveltaa niitä kielen analyysiin.

Sisältö

Vaihtoehtoisten lauserakenteiden tuottaminen, analysointi ja tulkinta. Kielellisen merkin luonne ja merkkityypit. Leksikaalisen semantiikan keskeiset käsitteet. Sanaston yleiset merkityssuhteet, semaanttiset kentät ja semanttiset roolit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Kohdan voi suorittaa lv. 2014-2015 kokonaan kirjatenttinä (Vilkuna + Kuiri) erikseen ilmoitettavina suomen kielen laitostenttipäivinä tai luentokuulustelun (Vilkuna) ja kirjatentin (Kuiri) yhdistelmänä.
Lv. 2015-2016 kohta suoritetaan kirjatenttinä (Vilkuna + Kuiri) opetustiedoissa ilmoitettavina tenttipäivinä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vilkuna, Maria, Suomen lauseopin perusteet (luennoitsijan ohjeiden mukaan).
Kuiri, Kaija, Johdatus semantiikkaan. 2012. FinnLectura. 113 s.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos