Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1317 A6 Nykykirjallisuus ja mediakulttuuri 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Nykykirjallisuuden tuntemus ja itsenäinen perehtyminen siihen on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan akateemisiin ammatteihin kypsymistä. Tietämystä kirjastolaitoksesta, kustannustoiminnasta, kirjallisuuspalkinnoista ja uusimmista alan väitöskirjoista. Kurssin tavoitteena on omakohtainen tutustuminen julkisiin tiedotuvälineisiin ja niiden analysointi. Yhteiskunnallisen keskustelun ymmärtäminen on edellytys monipuoliseen osallistumiseen yhteiskunnan eri tasoilla.

Sisältö

Uuteen suomalaiseen kaunokirjallisuuteen tutustuminen, kirjallisuuden analysointi- ja esittelytehtävien tekeminen. Ajankohtaista tietoa kulttuurin ja yhteiskunnan eri alueilta, perehtymistä joukoviestimien sanoman ymmärtämiseen ja tulkintaan.

Toteutustavat

Lv. 2014-2015 4 kontaktituntia + itsenäinen työskentely, lv. 2015-2016 luentoja ja harjoituksia 30 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Lv. 2014-2015 esseitä, kirjatentti ja portfolio, lv. 2015-2016 esitys, harjoitustöitä, kotitentti ja portfolio.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuutta opettajan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää suomalaiseen kaunokirjallisuuteen tutustumista opettajan ohjeiden mukaan. Portfoliona kommentoitu leikekirja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos