Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1277 A8 Valinnaisia Suomen kulttuurin tai yhteiskuntatiedon opintoja 5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
Vastuuhenkilö
Lehtori Kirsti Siitonen

Osaamistavoitteet

Suomalaisen kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän tuntemuksen syventäminen

Sisältö

Valinnaisia opintojaksoja humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan eri oppiaineiden opetusohjelmasta sopimuksen mukaan; soveltuvia kursseja tarjoavat esimerkiksi arkeologia, folkloristiikka, kansatiede, kotimainen kirjallisuus, kulttuurihistoria, Suomen historia, taidehistoria ja uskontotiede; poliittinen historia, sosiaalipolitiikka, sosiologia ja valtio-oppi

Toteutustavat

Luennot, pienryhmätyöskentely, verkkotyöskentely tai itsenäinen työskentely kurssin tai vastuullisen opettajan ohjeiden mukaan

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numeroarviointi tai hyväksytty/hylätty. Vaadittavat opintosuoritukset ja arvostelu määräytyvät suoritustavan mukaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin tai vastuullisen opettajan ohjeiden mukaan

Lisätietoja

Lukuvuonna 2014-16 järjestettävistä kursseista ks. eri oppiaineiden ilmoitustaulut ja www-sivut. Valinnoista on neuvoteltava lehtori Kirsti Siitosen kanssa. Kohdan osasuoritukseksi kelpaa myös osallistumispassi (2 op). Tästä sovittava Kirsti Siitosen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT (Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille))
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos