Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0917 S5. Tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kyky suorittaa itsenäisesti tutkimustyötä jostakin roomalaiseen antiikkiin liittyvästä aiheesta ja tuottaa siitä lopulta pro gradu -tutkielma. Tämä edellyttää tiedonhankintataitojen ja metodien hallintaa sekä kykyä käyttää antiikista säilyneitä dokumentteja tutkimuksen lähteinä ja valmiutta tunnistaa oman tieteenalan ongelmia, seurata ja arvioida sen kehitystä ja kykyä käyttää äidinkieltä korrektisti tieteellisessä esityksessä.

Sisältö

Tutkimusmetodi, tieteenalan konventiot, tiedonhaku, tutkimusetiikka, kirjallinen ja suullinen esittäminen, johdonmukaisuus, tarkkuus, kriittinen ajattelu.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Osanotto tutkielmaseminaariin yhden vuoden ajan, jona aikana laaditaan kaksi tutkielmaan liittyvää seminaarityötä (= 1. gradutyötä koskeva tutkimussuunnitelma, 2. jonkin klassillisen filologian alaan kuuluvan tutkimuksen metodologian esittely) ja tutkielmaan kuuluvan kokonaisuuden esittäminen seminaarissa. Lisäksi edellytetään vähintään yksi opponointi sekä osallistuminen tiedonhankintataitojen opetukseen (kirjasto).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SYVENTÄVÄT OPINNOT (Latinalainen filologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos