Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI1014 S4.5 Harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Oppia omaan alaan kuuluvia työelämän käytänteitä ja kehittää asiantuntijuutta sekä ammatinhallintaa.

Sisältö

Asiantuntijuus ja ammatinhallinta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Työharjoittelu tai erikseen sovittu harjoittelujakso esim. proseminaarityöskentelyn apuna, opintopiirin vetäjänä tai apuopettajana. Harjoittelun kesto on 2-3 kk (3-5 op; 3 op = 80 tuntia työtä, 4 op = 106 tuntia työtä, 5 op = 130 tuntia työtä). Opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan raportin, josta käyvät ilmi eri tehtävät ja niihin käytetty työaika. Mikäli kuormitus opiskelijalle jää alle 5 op, täydennetään harjoittelu muulla sopivalla suorituksella (esimerkiksi syventäviä opintoja tai tutkielmaa tukeva kirjatentti). Hyväksyttävän raportin esitettyään opiskelija saa suoritusmerkinnän.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S4 Optiot (latinalainen filologia) (Latinalainen filologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos