Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI1013 S4.7 Erikoistumisoptio 5 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Syventää omia tietoja tutkielman aiheeseen liittyvästä erikoisalasta tai aputieteestä ja sen metodeista sekä kyky soveltaa näitä aineistoon.

Sisältö

Tutkielmatyötä tukeva antiikintutkimuksen erikoisala tai aputietede ja sen metodit.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Suoritus voi perustua tenttiin ja / tai esseesen ja / tai harjoitustyöhön.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Sovittu kirjallisuus.

Lisätietoja

Kirjatentti ja tutkimuskirjallisuuden (tai luentosarjan ja vierailuluentojen) pohjalta kirjoitettu essee tai harjoitustyö. Kirjallisuus sovitaan erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S4 Optiot (latinalainen filologia) (Latinalainen filologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos