Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI1004 A2 Johdatus kreikankielisten tekstien filologiseen tarkasteluun 5 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera
Edeltävät opinnot
P2.

Osaamistavoitteet

Oppia ohjatusti apuneuvojen avulla analysoimaan, kääntämään ja ymmärtämään eri kirjallisuudenlajien kreikankielistä tekstiä ja ottamaan selvää sen historiallisesta, kirjallisesta ja kulttuurisesta kontekstista sekä tulkitsemaan tekstikriittistä apparaattia. Tutustuminen metriikan perusteisiin ja keskeisiin runomittoihin.

Sisältö

Tekstinluku ja sen apuneuvot sekä metriikan perusteet.

Toteutustavat

Harjoituskurssi, metriikan suulliset harjoitukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen tekstien käsittelyyn ja kirjallisiin kuulusteluihin sekä metriikan suullisiin harjoituksiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Jatkuva arviointi.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan; metriikan osalta M. Kaimio, Kreikkalaisen metriikan alkeet (opetusmoniste).

Lisätietoja

Jakson tarkoituksena ja tavoitteena on toimia siltana tekstiluennon ja itsenäisen tekstinluvun välillä. Se on omakohtaista mutta samalla ohjattua tutustumista antiikin tekstiin ja sen kielellisiin ja sisällöllisiin ongelmiin. Metriikan harjoitukset järjestetään erillään muusta kurssista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Kreikkalainen filologia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos