Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI0938 S4.4 Kirjallisuuden tutkimuksen optio 5 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yyliopisto-opettaja Minna Seppänen

Osaamistavoitteet

Kyky tarkastella kreikkalaista kirjallisuutta kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta.

Sisältö

Kirjallisuustieteellisiin tutkimussuuntauksiin, metodeihin ja teorioihin tutustuminen.

Toteutustavat

Luento tai itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille yhteiset: P.G. Fowler & D.P. Fowler, artikkeli “Literary theory and classical studies” teoksessa Oxford Classical Dictionary (3. editio); Erich Auerbach, Mimesis (neljä ensimmäistä lukua. NB! Luettavissa myös käännöksenä. Näiden lisäksi n. 400 sivua seuraavista: D. Obbink (toim.), Matrices of Genre. Authors, Canons, and Society; S. J. Harrison (toim.), Texts, Ideas, and The Classics. Scholarship, Theory, and Classical Literature (sivut 1-116); L. Edmunds & R. L. Wallace (toim.), Poet, Public, and Performance in Ancient Greece; T. Whitmarsh (toim.), The Cambridge Companion to The Greek and Roman Novel (sivut 1-260); F. Zeitlin, Playing the Other: Gender and Society in Classical Greek Literature.

Lisätietoja

Suoritustavasta ja luettavasta kirjallisuudesta tulee sopia etukäteen vastuuopettajan kanssa, jolta saa myös tarkemmat ohjeet, mikäli kohta suoritetaan esseellä. Mikäli haluat tenttiä jotakin kirjallisuuslistan ulkopuolelta, kysy mahdollisuudesta vastuuopettajalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos