Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI9018 S4.2.2 Kreikan murteet 5 op
Vastuutaho
Kreikkalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Kreikan murteiden kielihistoriallinen tausta. Kyky tunnistaa ilmiöitä ja antaa niistä esimerkkejä. Kyky ymmärtää, kääntää ja analysoida kreikan eri murteilla kirjoitettuja tekstejä sekä selittää niiden kielihistoriallinen tausta.

Sisältö

Kreikan murteiden kielihistoria. Eri murteilla kirjoitettuja tekstejä.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai luento.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely tai luento.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

S. Colvin, A Historical Greek Reader.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
S4.2 Kreikan kielihistorian optio (Kreikkalainen filologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos