Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0977 P3.1 Antiikin historia ja yhteiskunta 3 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera

Osaamistavoitteet

Antiikin peruskronologian tuntemus: tarkat vuosiluvut eivät ole tärkeitä vaan asioiden sijoittaminen oikealle vuosisadalle ja oikeaan aikaan suhteessa toisiinsa sekä syiden ja seurausten ymmärtäminen. Antiikin historiaan kuuluvien keskeisten tapahtumien ja ilmiöiden sekä yhteiskunnan toiminnan ja instituutioiden ja yksityiselämän tuntemus.

Sisältö

Antiikin peruskronologia ja keskeiset historialliset tapahtumat sekä yhteiskunnalliset instituutiot.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

P. Castrén, Uusi antiikin historia (s. 14-531).

Lisätietoja

Mikäli kohta on jo suoritettu kreikkalaisen filologian opintoihin, se korvataan 3 opintopisteen optiolla kohdasta P4. Suorituksen ottaa vastaan yliopisto-opettaja Minna Seppänen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P3 Antiikintuntemus: Rooma (Latinalainen filologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos