Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI0992 A5 Aineopintojen lopputentti 5 op
Vastuutaho
Latinalainen filologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera
Edeltävät opinnot
Pääaineopiskelijoilta suosituksena proseminaarin seminaariosa.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kyetä tentissä kääntämään annettu tekstikappale hyvällä suomen kielellä, mutta alkuperäistekstille uskollisesti, jäsentämään lauserakenteet ja määrittelemään sanamuodot kieliopillisesti. Tentissä on myös tunnettava kyseessä oleva auktori sekä hänen edustamansa kirjallisen lajityypin pääpiirteet, historia ja kehitys. Samoin on hallittava tekstin asiasisältö. Runotekstistä on hallittava myös runomitat. Yleisenä tavoitteena on osoittaa valmiudet syventävien opintojen suorittamiseen.

Sisältö

Itsenäinen vaativahkoon latinankieliseen tekstiin perehtyminen kommentaaria käyttäen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vergilius, Aeneis 4. kirja sekä kommentaari (R. G. Austin, P. Vergili Maronis Aeneidos liber quartus, Oxford 1955) tai Cicero, pro M. Caelio oratio sekä kommentaari (R. G. Austin, M. Tulli Ciceronis pro M. Caelio oratio, Oxford 1960 tai E. Keitel & J. W. Crawford, Cicero Pro Caelio, Focus Classical Commentaries 2010).

Lisätietoja

Lopputentin on nimensä mukaisesti tarkoitus sijoittua aineopintojen loppuun. Voidaan tenttiä tiedekuntatentissä, jossa aikaa on enemmän kuin laitostentissä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Latinalainen filologia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos