Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITAL0029 P3. Käännösviestintä it-su, P 3 op
Vastuutaho
Italia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Paula Viljanen-Belkasseh
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Kyky analysoida erilaisten yleiskielisten tekstien kielellisiä ja viestinnällisiä ominaispiirteitä ja kääntää tekstit viestintäfunktion mukaisesti.

Sisältö

Johdatus käännösviestintään ja tekstianalyysiin; tekstien kääntäminen italiasta suomeksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustöiden (6) lisäksi lopputyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla jatkuva arviointi; vaikutus loppuarvosanaan: harjoitustyöt 50 %, lopputyö 50 %.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos