Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3301 Tiedonhallinta ja terveysteknologia kliinisen työn tukena 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ja osaa arvioida tiedon hallintamenetelmiä ja terveysteknologiaa kliinisessä hoitotyössä.

Sisältö

Tiedonhallinta päätöksenteon tukena
Tiedonhallinta vaikuttavuuden arvioinnissa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty seminaarityöskentely ja kirjallinen työ

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarityöskentelyssä hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:

1. Berg M. 2005. Health Information Management. The Taylor & Francis e-Library.

2. Borko Furht, Ankur Agarwal (ed.). Handbook of Medical and Healthcare Technologies  Springer New York, 2013.

3. Kizza, Joseph Migga. Ethical and Social Issues in the Information Age. Springer London, 2010.

4. Nykänen P, Viitanen J ja Kuusisto A. Hoitotyön kansallisen kirjaamismallin ja hoitokertomusten käytettävyys. Tampereen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Julkaisusarja D-verkkojulkaisut. D-2010-7.

5. Finnish Health Technology Association, FiHTA. Healthtech publication 2013.

6. Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa. Sosiaali- ja terveysministeriö 2010. Helsinki.

7. Saba V. & McCormick K. 2014. Essentials of Nursing Informatics. 5th edition. New York, Ny: McGraw-Hill.

8. Brixey J.J., Brixey J.E., Saba V. & McCormick K. 2014. Essentials of Nursing Informatics Study Guide. 1st edition. New York, NY: McGraw-Hill.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet