Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT4017 Ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen tutkimus ja raportointi 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Riitta Suhonen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee kartuttamaan tietojaan ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen tutkimuksen menetelmistä.
Opiskelija osaa raportoida tutkimuksia eri julkaisu- ja raportointitavoin.

Sisältö

Kliinisen ja ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen tutkimuksen erilaisia raportointimenetelmiä.
Tutkimustyön julkaisu (abstrakti, posteri, artikkeli, kongressiesitykset).

Toteutustavat

Osa A (3 op)
Luennot 10 t
Verkkotyöskentely 20 t

Osa B (2 op)
Seminaarit 12 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmätyöskentely ja harjoitustyö

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Cullum N, Ciliska D, Haynes RB, Marks S. 2008. Evidence-Based Nursing. An introduction. Blackwell Publishing, Hong Kong.

Uhari M & Nieminen P. 2012. Epidemiologia ja biostatistiikka. 2. painos. Duodecim. Kustannus Oy, Helsinki.

http://www.turkucrc.fi/

Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita n. 100 sivua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet