Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT4018 Ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen sekä hallinnon ja johtamisen harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Riitta Suhonen

Yleiskuvaus

Ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu muodostaa kokonaisuudessaan 15 op ja koostuu opintojaksoista:
HOIT4018 Ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteen sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu 10 op ja
HOIT3504 Terveydenhuollon hallinto ja johtaminen; seminaarit ja harjoittelu 5 op (kts. HOIT3500 Terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus).

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa tutkimuksellisen, ikääntyneisiin suuntautuvan hoitotieteeseen perustuvan asiantuntijuuden ja valmiuden hoitotyön johtamiseen terveyspalveluorganisaatiossa.

Sisältö

Akateeminen asiantuntijuus
Projektin hallintataidot
Johtajuus- ja asiantuntijataitojen integrointi
Akateeminen portfolio
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja sen toiminta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 30 t 0 t

Lisäksi:
Ohjattu ja tavoitteellinen harjoittelu 200 t.
Itsenäinen työskentely 160 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty seminaarityöskentely
Hyväksytty harjoittelusuunnitelma ja raportti
Hyväksytty harjoittelu

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarityöskentelyssä ja harjoittelusuunnitelmassa opiskelija osoittaa perehtyneensä soveltuvin osin seuraavaan kirjallisuuteen:

Duffy M, Dresser S & Fulton J. 2009. Clinical Nurse Specialist Tolkit: A Guide for a New Clinical Nurse Specialist. Springer Publishing Company. New York.

Hamric A, Spross J & Hanson C. 2009. Advanced practice nursing. An integrative approach. 4th edition, Saunders, St. Louis.

Nikkilä J, Paasivaara L & Suhonen M. 2008. Innostavat projektit. Sairaanhoitajaliitto, Helsinki.

Akateeminen portfolio. http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/yliopisto-tyonantajana/Sivut/Akateeminen-portfolio.aspx

Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2012. Helsinki.

Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita.

Terveydenhuoltoa koskeva voimassaoleva lainsäädäntö ja strategiset asiakirjat.

Lisätietoja

Osa harjoittelusta on mahdollista tehdä kansainvälisenä harjoitteluna ja moniammatillisissä ryhmissä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet