Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3403 Kliinisen hoitotieteen sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Maija Hupli.

Yleiskuvaus

Kliinisen hoitotieteen sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu muodostaa kokonaisuudessaan 15 op ja koostuu opintojaksoista:
HOIT3403 Kliinisen hoitotieteen sekä terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen harjoittelu 10op ja
HOIT3504 Terveydenhuollon hallinto ja johtaminen; seminaarit ja harjoittelu 5 op (kts. HOIT3500 Terveydenhuollon hallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus).

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa tutkimuksellisen, kliiniseen hoitotieteeseen perustuvan asiantuntijuuden ja valmiuden hoitotyön johtamiseen terveyspalveluorganisaatiossa.

Sisältö

Akateeminen asiantuntijuus
Projektin hallintataidot
Johtajuus- ja asiantuntijataitojen integrointi
Akateeminen portfolio

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 30 t 0 t

Lisäksi:
Ohjattu ja tavoitteellinen harjoittelu 200 t.
Itsenäinen työskentely 160 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty seminaarityöskentely
Hyväksytty harjoittelusuunnitelma ja raportti
Hyväksytty harjoittelu
Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Duffy M, Dresser S & Fulton J. 2009. Clinical Nurse Specialist Tolkit: A Guide for a New Clinical Nurse Specialist. Springer Publishing Company. New York.

Hamric A, Spross J & Hanson C. 2009. Advanced practice nursing. An integrative
approach. 4th edition, Saunders, St. Louis.

Nikkilä J, Paasivaara L & Suhonen M. 2008. Innostavat projektit. Sairaanhoitajaliitto, Helsinki.

Akateeminen portfolio. http://www.utu.fi/henkilokunta/palvelussuhdeasiat/portfolio/

Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2012. Helsinki.

Alan ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita.
Terveydenhuoltoa koskeva voimassaoleva lainsäädäntö ja strategiset asiakirjat.

Lisätietoja

Osa harjoittelusta on mahdollista tehdä kansainvälisenä harjoitteluna ja moniammatillisissä ryhmissä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet