Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » Yrittäjyysosaamisen perusteet
HOIT0313 Yrittäjyysosaamisen perusteet, hoitotiede 2 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Leena Salminen (seminaarit 2 op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy hoitopalvelujen tuottamiseen osana sosiaali- ja terveydenhuollon yritystoimintaa ja yrittäjyyttä. Opintojakson tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden käsitystä yrittäjyydestä sekä yksilön (yksittäisen yrittäjän), yrityksen että yhteiskunnan näkökulmasta ja näin antaa monipuolinen kuva yrittäjyydestä yhtenä toimeentulon ja työn tekemisen muotona nyky-yhteiskunnassa. Opintojaksolla yrittäjyyttä käsitellään yleisesti, mutta myös erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla toimivien henkilöiden potentiaalisena uravaihtoehtona.

Sisältö

Yrittäjyys toimintana ja prosessina
Yrittäjyys yksilön uravaihtoehtona
Yrittäjyys työnä
Yrittäjyys yhteiskunnassa
Yrittäjyys ja liiketoimintamahdollisuus, erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitosektorilla
Liiketoimintasuunnitelma hoivayrittäjyyden perustana
Sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksen kehittäminen ja kehittämisprosessien hallinta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty kirjallinen harjoitustyö
Hyväksytty pienryhmätyöskentely

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Paasio K & Pukkinen T. (toim.) 2007. Tarinoita akateemisesta yrittäjyydestä asennetta, osaamista ja oivalluksia.

Ajankohtainen artikkelipaketti noin 150 sivua.

Lisätietoja

Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkittua tietoa aiheesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet