Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3503 Terveyspalvelujärjestelmän evaluointi 4 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Anne Ryhänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee terveyspalveluorganisaation toiminnan evaluaation lähtökohdat ja peruskäsitteet.
Opiskelija ymmärtää evaluaation osana organisaation kokonaistoimintaa.
Opiskelija kykenee analysoimaan, arvioimaan ja soveltamaan erilaisia menetelmiä evaluaatiotulosten hyödyntämisessä. Opiskelija ymmärtää evaluaation merkityksen sekä asiakkaan, ammattihenkilöstön että organisaation näkökulmasta.

Sisältö

Palveluorganisaation toiminnan evaluoinnin lähtökohdat ja perusteet
Evaluoinnin kohteet ja kriteerit
Evaluointimenetelmät
Evaluointien toteutus ja arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty seminaarityö ja opponointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Virtanen P. 2007. Arvioititiedon luonne, tuottaminen ja hyödyntäminen. Edita publishing Oy, Helsinki.

http://meka.thl.fi/ohtanen/

http://www.julkari.fi/

http://www.thl.fi/fi FI/web/fi/tilastot

http://ek2.ek.fi/terveyspalvelualan tyonantajaliitto/arkisto vanhat/ajankohtaista/palvelujarjestelmatoimivaksi.pdf

http://www.turkucrc.fi/files/163/vaikuttavuus 20090810.pdf

Noin 30 sivua ajankohtaisia artikkeleita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet