Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3608 Artikkeliakatemia 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä ja professori Riitta Suhonen.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla käydään läpi tieteellisen artikkelin kirjoitusprosessi käytännössä kirjoittamalla artikkeli joko perustuen omaan pro gradu -tutkielmaan tai johonkin hoitotieteen laitoksen tutkimusprojektiin liittyvän valmiin materiaalin pohjalta.

Sisältö

Tieteellisen kirjoittamisen vaiheet:
1. Tutkimuksen tarkoituksen ja hypoteesien / ongelmien / tehtävien määrittely ja aukikirjoittaminen
2. Tutkimusaineiston, -menetelmien ja eettisyyden raportointi
3. Tulosten raportointi
4. Kirjallisuuskatsauksen ja pohdinnan raportointi
5. Johtopäätökset ja raportin viimeistely

Toteutustavat

5 päivää 4 t (20 t) yksilöohjauksessa tapahtuvaa seminaarityöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty harjoitustyö

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lähdemateriaalina tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen liittyviä artikkeleita ja oman tutkimuksen raportoinnin kannalta relevantteja artikkeleita.

Lisätietoja

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet