Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » HOITOTIETEEN TUTKIJALINJA
HOIT2096 Tutkijalinjan orientoiva seminaari 2 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Sanna Salanterä

Osaamistavoitteet

1. Opiskelija tuntee Turun yliopiston ja hoitotieteen laitoksen tutkimuksen
painopistealueet sekä strategiset asiakirjat.
2. Opiskelijalle muodostuu käsitys tutkijanurasta ja sen keskeisistä vaiheista.
3. Opiskelijan kandidaatin- ja pro gradu -tutkielman aihe on päätetty ja alustava
tutkimussuunnitelma tehty.
4. Opiskelijalle muodostuu käsitys väitöskirjatyön vaiheista

Sisältö

Tutkimus ja sen strateginen suunnittelu
Tutkijanuran pääpiirteet
Väitöskirjatyön tavoitteet ja laatimisprosessi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty pienryhmätyöskentely ja alustava tutkimussuunnitelma

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen verkkosivut
Turun yliopiston hoitotieteen tohtoriohjelman verkkosivut
Hoitotieteen valtakunnallisen tohtoriohjelman verkkosivut
Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus tutkijanurasta, tutkimussuunnitelman
laatimisesta ja tutkimusetiikasta

Lisätietoja

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet