Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » HOITOTIETEEN TUTKIJALINJA
HOIT2100 Tutkijalinjan syventävä seminaari 2 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Sanna Salanterä

Osaamistavoitteet

1. Opiskelija aloittaa väitöskirjatyön suunnitelman osana laitoksen tutkimusstrategiaa.
2. Opiskelija suunnittelee tutkijanuraansa ja vaiheistaa oman tutkimusprosessinsa.
3. Opiskelija osaa muodostaa alustavan kokonaisuuden väitöskirjatutkimukseksi.

Sisältö

tutkimuskokonaisuuden suunnittelu ja vaiheistus
Tutkijanuran edellytykset
Väitöskirjan suunnitelma

Toteutustavat

Pienryhmätyöskentely 24 t

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty pienryhmätyöskentely, tutkimussuunnitelma

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen verkkosivut

Turun yliopiston hoitotieteen tohtoriohjelman verkkosivut

Hoitotieteen valtakunnallisen tohtoriohjelman verkkosivut

Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus tutkijanurasta, tutkimusmenetelmistä, tutklimussuunnitelmasta ja tutkimusetiikasta.

Lisätietoja

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet