Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1507 A1 Arkeologian teoria- ja metodiopinnot 5 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Professori Jussi-Pekka Taavitsainen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa valmiudet analysoida arkeologisen tutkimuksen teoreettisia ja metodisia lähtökohtia sekä pohtia oman tutkimustyön teoreettis-metodisia valintoja.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa arkeologiassa sovellettuihin tieteellisiin metodeihin sekä tieteenteorian, tieteenfilosofian ja oppihistorian perusteisiin.

Toteutustavat

Pakolliset johdantoluennot (6 t), kirjallisuus (591 s.), tentti sekä essee (6 s.) teoreettis-metodisesta kysymyksestä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Clive Gamble, Archaeology: The Basics. 2nd edition. 2008  ja

    Matthew Johnson, Archaeological Theory: An Introduction, 1999, s. 1-187.

TAI

2. Bruce G. Trigger, A History of Archaeological Thought, 2. painos, 2006, s. 1-385, 529-548.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA (Klassillinen arkeologia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma