Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1061 A6 Kenttätyökurssi 4 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Amanuenssi Henrik Asplund

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot arkeologisista kenttätöistä.

Sisältö

Luennolla käsitellään keskeisesti seuraavaa: mittaukset, koordinaatisto ja kartoitus, kaivaus- ja prospektointimenetelmät, dokumentointi.

Toteutustavat

Luennot ja harjoitukset 24 t, oheiskirjallisuus (361 s.)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Takala, H. 1998. Arkeologian maastotöiden perusteet. Helsinki University Press.; Maaranen, P. & Kirkinen, T. (toim.) 2000. Arkeologinen inventointi. Opas inventoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Museovirasto, Helsinki: s. 13–112. ; Halinen, P., Immonen, V., Lavento, M., Mikkola, T., Siiriäinen, A. & Uino, P. (toim.) 2008. Johdatus arkeologiaan. Gaudeamus Helsinki University Press: Helsinki. Tammer-Paino Oy: Tampere: s. 186–235; Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet, http://www.nba.fi/fi/File/1875/kenttatoiden-laatuohjeet.pdf

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA (Klassillinen arkeologia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma