Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KLAR1043 Klassillinen arkeologia, optio I 2–3 op
Vastuutaho
Klassillinen arkeologia
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera (klass. kielet).

Osaamistavoitteet

Antiikin Kreikan alueen arkeologian tuntemus joltakin näkökannalta katsoen.

Sisältö

Antiikin Kreikan alueen arkeologia.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

N. Spencer (toim.), Time, Tradition and Society in Greek Archaeology (2 op); I. Morris, Archaeology as Cultural History: Words and Things in Iron Age Greece (3 op); W. Biers, The Archaeology of Greece (3 op); M. Shanks, Classical Archaeology of Greece: Experiences of the Discipline (2 op).

Lisätietoja

Kohdassa voidaan suorittaa myös enemmän kuin 2-3 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
P7 Optiot: klassillinen arkeologia (Klassillinen arkeologia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos