Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KLAR2002 P2 Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
Vastuutaho
Klassillinen arkeologia
Vastuuhenkilö
Professori Jyri Vaahtera (klass. kielet).

Osaamistavoitteet

Tuntea tärkeimmät antiikintutkimukseen kuuluvat tieteenalat sekä niiden käyttämät tutkimusmenetelmät ja terminologia.

Sisältö

Johdatus tärkeimpiin antiikintutkimukseen kuuluviin tieteenaloihin ja niiden tutkimusmenetelmiin.

Toteutustavat

Luento.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja, toim. Tiina Hiekkalinna & Minna Seppänen, Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, Turun yliopisto 2010.

Lisätietoja

Mikäli kohta on jo suoritettu kreikkalaisen tai latinalaisen filologian opintoihin, se korvataan 3 opintopisteen optiolla kohdasta P7. Korvaava suoritus tehdään Jaana Vaahteralle (klassillisten kielten yliopisto-opettaja).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
PERUSOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA (Klassillinen arkeologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos