Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUHI2001 P6. Antiikin kulttuurihistoria 4 ECTS
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
kulttuurihistorian yliopisto-opettaja Paavo Oinonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson myötä opiskelijan ymmärrys ja tiedot antiikin kulttuurihistoriasta täsmentyvät. Aikakauteen perehtymällä hän saa kuvan antiikista kulttuurihistoriallisena epookkina ja ymmärtää länsimaisen kulttuurin monelta osin pohjautuvan antiikkiin. Opiskelija oppii tarkastelemaan mennyttä aikakautta toisena ja erilaisena, mutta ymmärtää kulttuurin sisältävän myös hitaita muutoksia ja jatkuvuuksia.

Sisältö

Opintojakson aikana syvennytään antiikin kulttuurin eri osa-alueisiin kulttuurihistorian näkökulmasta.

Toteutustavat

kirjatentti, luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

kirjatentti tai essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

2 vaihtoehtoista pakettia

 

Paketti 1

Davidson, J.: Courtesans and Fishcakes. The consuming passions of Classical Athens, 1999.

Toner, Jerry: Popular Culture in Ancient Rome. 2009.

 

Paketti 2

Teresa Morgan: Popular Morality in the Early Roman Empire, 2007.

King, Helen: Hippocrates’ Woman. Reading the Female Body in Ancient Greece.                       1998.

 

Lisätietoja

Tentti suoritetaan historian tenttipäivänä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

School of Languages and Translation Studies
PERUSOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA (Classical Archaeology)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
School of History, Cultural Research and Art Studies
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme