Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TILM3553 TODENNÄKÖISYYSLASKENNAN PERUSKURSSI 4 op
Vastuutaho
Tilastotiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Henri Pesonen
Edeltävät opinnot
Opintojakso edellyttää riittävää tietokoneen käyttötaitoa.

Yleiskuvaus

Opintojakson voi sisällyttää tilastotieteen perusopintoihin tai matematiikan aineopintoihn.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii muodostamaan tapahtumia ja laskea näiden todennäköisyyksiä soveltamalla todennäköisyyslaskennan laskusääntöjä. Tämän lisäksi opiskelija oppii muodostamaan erilaisista tapahtumista satunnaismuuttujia, tunnistamaan tunnetuimpia parametrisiä todennäköisyysjakaumia, käsittelemään satunnaismuuttujien todennäköisyysjakaumia sekä laskemaan näiden tunnuslukuja.

Sisältö

Todennäköisyys: peruskäsitteitä ja -laskusääntöjä; todennäköisyysjakaumat ja niiden tunnusluvut; tärkeimmät diskreetit ja jatkuvat jakaumat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Kurssi sisältää kotitehtäviä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Lopputentti + harjoituksia

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, harjoitukset, luentomoniste ja kurssin kotisivu

Lisätietoja

Kurssi ei voi sisältyä samaan tutkintoon opintojaksojen Todennäköisyyslaskenta I ja Todennäköisyyslaskenta sivuaineopiskelijoille kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
M3
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Matematiikka)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Pakolliset aineopinnot (Sovellettu matematiikka)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Vaihtoehto 1 (Tilastotiede)
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede