Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5016 Konveksi analyysi ja optimointi 5 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Marko Mäkelä
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Konveksin analyysin perustyökalujen hallinta sekä optimaalisuusehtojen ja duaalisuuden ymmärtäminen.

Sisältö

Optimointi on matemaattinen menettely, jonka avulla monimutkaisessa todellisen elämän ympäristössä voidaan valita paras mahdollinen toimintatapa. Tällaisia probleemoja ovat esimerkiksi yrityksen tuotannon suunnittelu, rautatieradan sijoittaminen maastoon tai valtion energiatalouden suunnittelu. Päätöksenteon systemaattinen lähestymistapa koostuu karkeasti ottaen kolmesta vaiheesta: ongelman muuttaminen matemaattiseksi malliksi, mallin muokkaaminen ja analysointi ja lopuksi ratkaiseminen, joka tavallisesti tapahtuu tietokoneen avulla. Tässä kurssissa keskitytään lähinnä mallin muokkaamiseen ja analysointiin. Kurssin aluksi tutustutaan konveksin analyysin perustuloksiin, joita tarvitaan myöhemmin johdettaessa optimaalisuusehtoja ja duaalisuusteoriaa. Pääasiallisesti kohteena on jatkuva epälineaarinen optimointi, mutta jossain määrin kerrataan ja syvennetään lineaarisen optimoinnin tietoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. Bazaraa, Sheraly, Shetty: Nonlinear Programming, Theory and Algorithms.

Lisätietoja

Laskuharjoitukset eivät ole pakollisia, mutta tehdyistä harjoituksista saa hyvityspisteitä tenttiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede