Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5035 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt 10 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Stefan Emet
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu erilaisiin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin johtaviin tehtäviin ja hallitsee niiden yleisimmät ratkaisumenetelmät.

Sisältö

Monet ongelmat fysiikassa ja tekniikassa, mutta myös esimerkiksi biologiassa ja muillakin aloilla mallinnetaan käyttäen osittaisdifferentiaaliyhtälöitä. Aaltoliikkeen eteneminen ja puuston lisääntyminen eri-ikäisiä puita kasvavassa metsässä ovat eräitä esimerkkejä näistä sovelluksista. Kurssilla perehdytään ensimmäisen ja toisen kertaluvun yhtälöihin. Hyvin paljon keskitytään nimenomaan ratkaisumenetelmiin, mutta ohessa tarkastellaan myös osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriaa. Lopussa on lyhyt katsaus numeerisiin ratkaisumenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Ei luennoida lukuvuosina 2014-2016.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

luentomoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede