Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5009 Työharjoittelu 1–2 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Jyrki Lahtonen

Osaamistavoitteet

Kursseilla opitun soveltamista käytännön työelämässä.

Sisältö

Matematiikan tai sovelletun matematiikan alan työharjoittelu.

Toteutustavat

Opiskelija suorittaa ainakin 2 viikon mittaisen työharjoittelun itse hankkimassaan harjoittelupaikassa. Työtehtävien on liityttävä matematiikkaan ja sen sovelluksiin ja/tai ohjelmointiin. Opetustyö tai opinnäytteeseen johtava työ ei tule kysymykseen. Työharjoittelun soveltuvuus opintosuoritukseksi on varmistettava vastuuhenkilön kanssa ennen harjoittelun aloittamista. Opintopisteitä saa 1 op 2 viikon harjoittelua kohti kuitenkin enintään 2 op/opiskelija.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Opiskelijan tulee kirjoittaa raportti tehdystä työstä. Harjoittelun jälkeen on toimitettava kopio työtodistuksesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede