Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5182 Lien algebrat ja niiden esitysteoria 10 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssin MATE5216 Lineaarialgebra tilalle käy myös MATE5043 Lineaarialgebra (sivuaineopiskelijoille) 9 op

Osaamistavoitteet

Selvittää yksinkertaisten ja puoliyksinkertaisten kompleksisten Lien algebrojen rakenne, luokittelu ja äärellisdimensioiset esitykset. Näillä on käyttöä monilla eri matematiikan ja fysiikan aloilla.

Sisältö

Perusmääritelmät ja esimerkit. Lien ja Cartanin lauseet. Killingin muoto. Juurihajoitelma. Luokittelu. Esitysten painot, maksimaaliset vektorit, karakteerit ja dimensiokaava.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Harjoitukset 26 t 0 t

Ei luennoida lukuvuonna 2014-2016.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste. J.E.Humphreys: Introduction to Lie Algebras and Representation Theory. Springer.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede