Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATE5333 Numeeriset menetelmät ja C-kieli 5 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Matti Vuorinen
Edeltävät opinnot
Jonkin ohjelmointikielen sujuva taito, Unixin peruskäskyt, numeriikan perustaidot.

Osaamistavoitteet

Kyky käyttää itsenäisesti numeriikan alan ohjelmointikirjastoja Linux-ympäristössä osana ohjelmaprojektia.

Sisältö

Kurssi on luonteeltaan C/C++-kielien sovelluksia numeeriseen laskentaan, teoriaa ei juuri esitellä. Oppikirjana Numerical Recipes in C++, Cambridge, 2002 ja siihen liittyvät kirjastot. Numeerinen lineaarialgebra, interpolointi, juurenhaku, optimointi, differentiaali- ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt numeriikan kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Ei luennoida lukuvuosina 2014-2016.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Harjoitukset ovat ohjelmointitehtäviä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede