Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SMAT5211 Adaptiivinen dynamiikka 5 op
Vastuutaho
Sovellettu matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Kalle Parvinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee evoluution matemaattisen mallintamisen perusperiaatteet ja hallitsee sen perusmenetelmät.

Sisältö

Luonnonvalinta on eräs evoluution mekanismi (Charles Darwin, 1859). Tällä kurssilla tutustutaan evoluution matemaattiseen mallintamiseen. Ensin muodostetaan tutkittavan lajin (tai lajien) ekologiaa kuvaava matemaattinen malli, joka siis kuvaa populaation yksilöiden lukumäärän muuttumista ajan kuluessa. Strategia on yksilön käyttäytymistä kuvaava perinnöllinen ominaisuus. Muun muassa mutaatioiden seurauksena populaation yksilöiden strategiat ovat erilaisia. Jotkut strategiat menestyvät paremmin kuin muut nykyisessä ympäristössä. Adaptiivinen dynamiikka tutkii populaation strategioiden muuttumista pitkän ajan kuluessa luonnonvalinnan seurauksena.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Harjoitukset

Kurssi aloitetaan luennoilla. Tämän jälkeen kukin osallistuja tutustuu aiheesta kertoviin tieteellisiin artikkeleihin, pitää niiden pohjalta seminaariesityksen ja kirjoittaa aiheesta raportin. Toisten opiskelijoiden esitysten kuunteleminen on myös olennainen osa kurssia. Osa työskentelystä tapahtuu verkko-opetuksen tukemana.
Ei luennoida lukuvuosina 2014-2016.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustehtävät, kirjallinen raportti, seminaariesitys.

Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan Moodlessa (https://moodle2.utu.fi/course/view.php?id=2445) käyttäen kurssiavainta "evoluutio"

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opintokokonaisuudet
Tilastotiede